zondag 6 augustus 2017

Dat hoor je mij niet zeggen...

Elk beroep heeft zijn eigen jargon. Dat begrijp ik best. En daar is ook niets op tegen.
Waar wel iets op tegen is is de situatie dat kranten dat jargon overnemen in hun 'normale taalgebruik'. Zo lees ik in NRC: "Er zijn D66'ers die zeggen: ook op dit moeilijke dossier moeten D66 en ChristenUnie een oplossing kunnen vinden." 

Omdat ik me enigszins aangesproken voel dacht ik: zou ik dat zeggen?
Nee natuurlijk. Het woord dossier gebruik ik alleen voor een map met papieren. Met dossier wordt in dat nare politieke jargon gewoon 'onderwerp' bedoeld. Maar het staat zó interessant om dat dossier te noemen...
De krant had dus beter kunnen schrijven: "Er zijn D66'ers die zeggen: ook voor dit moeilijke onderwerp moeten ..." Of: ook voor deze moeilijke keuze.


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Taal op de beurs

Heerlijk, taal- en tikfouten verzamelen op beurzen. Hier maken ze het me wel erg gemakkelijk... -- Willem D A Laros | Kampeer en Caravan Jaa...